S PEN Compettition
เราขอท้าให้คุณมาร่วมแข่ง S PEN COMPETITION ครั้งที่ 2
เพื่อค้นหาสุดยอดเซียน S PEN ในด้านต่างๆ พร้อมชิงรางวัลมากมาย
เราขอท้าให้คุณมาร่วมแข่ง S PEN COMPETITION ครั้งที่ 2
เพื่อค้นหาสุดยอดเซียน S PEN ในด้านต่างๆ พร้อมชิงรางวัลมากมาย
+ตัวอย่างผลงาน
+ตัวอย่างผลงาน
+ตัวอย่างผลงาน
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 23 กุมภาพันธ์ 2559
เงื่อนไขและกติกาการแข่งขัน
รางวัลการแข่งขัน
รายชื่อผู้เข้ารอบ
 1. ผู้สมัครต้องลงทะเบียน พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ผ่านทาง www.spencompetition.com
 2. การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Drawing Portrait, Drawing Illustrate และ Photo Contest
 3. การรับสมัครออนไลน์เปิดสำหรับการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ Drawing Portrait, Drawing Creatively และ Photo Contest
 4. ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถเลือกสมัคร 1 ประเภทเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์การส่งผลงานเข้าแข่งขัน 1 ผลงาน ต่อ 1 ประเภท
 6. ระยะเวลาการรับสมัครออนไลน์และส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 – 23 กุมภาพันธ์ 2559
 7. ประกาศผลรอบคัดเลือกผ่านทาง www.spencompetition.com ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
 8. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ชั้น 1 ลาน Eden เซ็นทรัลเวิลด์ 
 9. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการแจ้งจากทางบริษัทเพื่อยืนยันการร่วมแข่งขัน
 1. รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้แก่ เช็คของขวัญมูลค่า 100,000 บาท
 2. ผู้ชนะจะต้องรับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับพนักงาน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด
 4. ผลงานทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานทั้งหมดไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เข้าแข่งขัน
 5. การเข้าแข่งขันถือว่าผู้เข้าแข่งขันยอมรับกฎกติกาของผู้จัดการแข่งขัน
 6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

Drawing Portrait แข่งขันวาดรูปเหมือน
 1. จิรกร อรุณทวีพร
 2. นภีทร แซ่เตียว
 3. วรพจน์ คามตะศิลา
 4. จันทนี เล็กสมบูรณ์
 5. โสภาพรรณ สุวดิษฐ์
 6. นายวีระวัฒน์ รสานนท์
 7. รวยพร ชมภูทีป
 8. ศักดิ์ดา วันดี
 9. กรประภา ศรีดี
 10. ชมภู่ น้ำดอกไม้
 11. ภัทรา อุ้มสิน
 12. เกษรา ขุนทอง
 13. เอกรง คุ้มพร้อมบุญ


DRAWING Illustration แข่งขันวาดรูปสร้างสรรค์
 1. ธนากร เจริญสุข
 2. Sirijorn Anantaphonsombat
 3. อุกริช ซาเฮาะ
 4. นางสาวภณิดา ลาภกระโทก
 5. พรธีรา เลิศอุฬาร
 6. รักษิณา ษมาสิริ
 7. กฤตย์ องค์สวัสดิ์
 8. Suppakitt Chnalert
 9. น.ส.ลักษมี คำโสภา
 10. เอกณัฐ ศิวะ
 11. นางสาวอภิศิริ อาจวิชัย
 12. ก้องภพ สุพุทธิพงศ์


Photo Contest แข่งขันการภ่ายรูป
 1. Apiwat Wongza
 2. พฤทธิ์ ประทักษ์กุลสาร
 3. เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์
 4. กัญญาณัฐ พรหมศร
 5. พิมลพรรณ กองตัน
 6. ปาจรีย์ ปรัชญาจุฑา
 7. รัตนาภรณ์ อภิชัยธนรัตน์
 8. ภารรัฐ กรัณย์สุกสี
 9. สุรชัย เสรีชัย
 10. สนธยา เชื้อบุญมี
 11. คุณวุฒิ คำครอง
 12. ภูวดล นรดิน
 13. วัชรินทร์ ทัศนีศรีวงศ์

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยหากไม่เข้าร่วม ถือว่าสละสิทธิ์
 1. ผู้เข้าแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ The Moment of Happiness
 2. วาดภาพเหมือนโดยใช้ S PEN โดยไม่จำกัดเวลา
 3. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ Jpeg ผ่านทาง www.spencompetition.com หลังจากนั้นจะมี Pop-up ขึ้นมาให้กดแชร์ลงเฟสบุ๊ค
 4. ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจะต้องเป็นผลงานที่แชร์ลงเฟสบุ๊คเท่านั้น
 5. ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบต้องใช้ SAMSUNG GALAXY NOTE 5 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมงานจะทำการ workshop การใช้งานให้ก่อนเริ่มแข่งขัน
 6. การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพเหมือนบุคคลตามโจทย์ และเวลาที่จำกัด
 7. ตัดสินผู้ชนะการประกวด SPEN Competition ครั้งแรก คุณสุธน วงศ์สุชาต และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากความเหมือนและความสวยงาม ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้
กติกาการร่วมกิจกรรม
ไฟล์นามสกุล .JPG, .GIF, .TIF, .PNG น้ำหนักไม่เกิน 5 MB.
portrait_h1
btclose_off
 1. ผู้เข้าแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ Greeting Card for NY 2016
 2. ผู้เข้าแข่งขันออกแบบการ์ดปีใหม่ในแบบของตนเอง
 3. ผู้เข้าแข่งขันต้องออกแบบภาพอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ S PEN โดยไม่จำกัดเวลา
 4. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ Jpeg ผ่านทาง www.spencompetition.com หลังจากนั้นจะมี Pop-up ขึ้นมาให้กดแชร์ลงเฟสบุ๊ค
 5. ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจะต้องเป็นผลงานที่แชร์ลงเฟสบุ๊คเท่านั้น
 6. ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบต้องใช้ SAMSUNG GALAXY NOTE 5 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมงานจะทำการ workshop การใช้งานให้ก่อนเริ่มแข่งขัน
 7. การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ผู้แข่งขันต้องออกแบบ Theme ของ Galaxy Note5 (หน้า Screen lock / home) ภายใต้เวลาที่กำหนด
 8. ตัดสินโดย คุณสุทธิชาติ ศราภัยวานิช อาจาร์ยคณะ Digital Art มหาวิทยาลัยรังสิต และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้
กติกาการร่วมกิจกรรม
ไฟล์นามสกุล .JPG, .GIF, .TIF, .PNG น้ำหนักไม่เกิน 5 MB.
drawing_h1
btclose_off
bgsp
 1. ผู้เข้าแข่งขันถ่ายภาพในหัวข้อ The Moment of Happiness
 2. ผู้เข้าแข่งขันถ่ายภาพตามโจทย์จากกล้องโทรศัพท์ซัมซุงรุ่นใดก็ได้ สามารถแต่งภาพด้วย App ใดก็ได้ โดยภาพถ่ายต้องสามารถตรวจสอบ Exif Code บนภาพได้
 3. จะต้องเป็นภาพที่เคยถ่ายเอาไว้ด้วยตัวเองและเป็นงานลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเองเท่านั้น ภาพถ่ายนี้ต้องไม่เคยได้รับรางวัลในกิจกรรมประกวดภาพถ่ายมาก่อน
 4. สามารถส่งผลงานได้จำนวน 1 คน ต่อ 1 ภาพเท่านั้น
 5. การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ทีมงานจะกำหนดโจทย์ และเวลาที่จำกัดมาให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายภาพ โดยโจทย์จะถูกประกาศในวันจัดการแข่งขัน
 6. ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบต้องใช้ SAMSUNG GALAXY S6 Edge Plus ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมงานจะทำการ workshop การใช้งานให้ก่อนเริ่มแข่งขัน
 7. ตัดสินโดย คุณกานต์ สมานวรวงศ์ ช่างภาพชื่อดัง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้
กติกาการร่วมกิจกรรม
ไฟล์นามสกุล .JPG, .GIF, .TIF, .PNG น้ำหนักไม่เกิน 5 MB.
speed_h1
btclose_off
bgre
btnconfirm_off
register_h1
btclose_off
bgdh
btnshare_off
ขอบคุณสำหรับการร่วมสนุก
กับกิจกรรม Samsung S PEN Competition
รอลุ้นผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมแข่ง
ได้ตามเงื่อนไขและกติกา
drawing_h1
btclose_off
bgsp
speed_h1
btclose_off